VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Grafisk identitet

VästKom, Västsvenska Kommunalförbundens samorganisation arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland. Vår grafiska identitet återspeglar våra ägares grafiska profilmaterial.

Logotyp

VästKoms logotype utgår från den geografiska placeringen av de fyra kommunalförbunden. På den del av länet som Kommunalförbundet geografiskt har sin hemvist återfinns deras profilfärg i VästKoms logotype. Logotypen ska användas till att likforma och stärka all kommunikation.

VästKoms logotype ska användas i ändamål där vår verksamhet presenteras. Proportion och konstruktion av logotypen får inte ändras.

Här hittar du olika varianter av VästKoms logotyp:

Färger

Färgerna i logotypen återanvänds på VästKoms hemsida samt i övrigt profilmaterial för VästKom.


Typsnitt

I VästKoms profilmaterial används teckensnittet Corbel. Såväl i rubriker som i brödtext.


Kartfunktion

VästKom tillhandahåller en kartbild över kommunerna i Västra Götalands län. Kartbilden kan med fördel användas vid presentationer och exempelvis jämförelser. Respektive kommuns geografiska yta kan färgläggas. Varje färg kan ges en förklaringstext.

De kartbilder som VästKoms kartfunktion resulterar i får användas vidare enligt följande licens.

Följande hänvisning ska finnas i anslutning till bilden: VästKom, www.vastkom.se

KONTAKT

Ann-Charlotte Järnström
Direktör VästKom

Telefon: 0700 - 87 86 10  
e-post: ann-charlotte.jarnstrom@vastkom.se

KONTAKT

Johanna Hansson
VD-assistent | Kommunikatör | Administratör VästKom

Telefon: 073-901 60 15  
e-post: johanna.hansson@vastkom.se

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084