VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Kallelser och protokoll

Här finns aktuella kallelser, dokument samt protokoll och minnesanteckningar från möten där VästKom är sammankallande. I arkiven ligger äldre dokument som finns publicerade på vastkom.se.

Dokumenten finns även publicerade på andra sidor på denna webbplats med kompletterande information och hänvisningar till dokumenten.

Styrelsen VästKom

eSamhället

Socialtjänst och hälso- och sjukvård

Minnesanteckningar från VVG finns på webbplatsen för vårdsamverkan i Västra Götaland.

Telefon: 0700-87 86 10

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084