Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Projekt

Följ pågående projekt inom gemensam utgivningsorganisation för SITHS.

Mobila arbetssätt

Ett uppdrag ska genomföras i samverkan för att ta fram

  • förslag på mobil autentiseringsmetod för personlig och delad mobil enhet som ska/kan användas för att uppnå tillitsnivå 3

  • beslutsunderlag för gemensamt ställningstagande om vägval kring infrastruktur för att kunna följa referensarkitektur för identitet och åtkomst

  • ”Tjänstefierat” erbjudande för att hantera funktionalitet för in- och utloggning där erfarenhet kan tas från genomförd PoC för mobilt Efos

Information om genomförd PoC för mobilt Efos finns här.

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131