Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Uppdatera telefonnummer

Fel telefonnummer till TjänsteID-service

Numret 0727-20 11 57 står på gamla blanketter men gäller inte längre. För rätt kontaktuppgifter gå in på TjänsteID-service hemsida. http://regionservice.vgregion.se/RNS/administrativ-service/tjansteidservice/länk till annan webbplats

Ha en trevlig sommar!

 


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Telefon Funktionsledare:
0702 - 70 91 47

Org Nr: 232 100 0131