Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Vårdsamverkansområden i Västra Götaland Vårdsamverkan Fyrbodal Vårdsamverkan Göteborgsområdet Vårdsamverkan Skaraborg Vårdsamverkan Södra Älvsborg Vårdsamverkan SIMBA

SAMSA

Ny version av SAMSA 2018-09-25, se mer under "Utbildning"

I Västra Götaland finns en gemensamt överenskommen rutin för samordnad vård och omsorgsplanering. Arbetet genomförs i den gemensamma IT-tjänsten SAMSA, där en samordnad plan upprättas vid utskrivning från sjukhus.

Processen innebär att företrädare för hälso- och sjukvård samt omsorg inom kommun, sjukhus och primärvård, tillsammans med patient och dennes närstående, planerar för fortsatt vård- och omsorg efter utskrivning från sjukhus. Syftet med samordnad vård- och omsorgsplanering är att ge bästa möjliga vård och omsorg för den enskilde.

I samordnad vård- och omsorgsplanering involveras 49 kommuner, samtliga sjukhus, drygt 200 vårdcentraler inom VGPv, rehabenheter inom Vårdval Rehab samt privata vårdgivare inom VGR och kommuner.

Utveckling utifrån ny lag, överenskommelse och riktlinje

En ny lag om samverkan vid utskrivning från slutenvården börjar gälla 1 januari 2018. Denna lag ersätter Betalningsansvarslagen (1990:1404). I Västra Götaland pågår ett intensivt arbete med att färdigställa överenskommelse och riktlinje för utskrivningsprocessen där representanter från förvaltningen av SAMSA ingår.

Regional rutin samt IT-tjänsten SAMSA ska anpassas till överenskommelse och riktlinje samt den nya samverkanslagen. Rutin samt IT-tjänst är och ska vara ett fortsatt stöd i uppdaterad process för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Läs mer om pågående arbete kring och nyheter om överenskommelse och riktlinje via relaterad information i vänstermenyn.

Nyheter
Aktiviteter
Augusti 2018
ti on to fr
    1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Telefon Funktionsledare:
0702 - 70 91 47

Org Nr: 232 100 0131