Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Distansmöte

Information

Under 2015-2016 infördes distansmöte via video som en alternativ mötesform för den samordnade vård-och omsorgsplaneringen vid utskrivning från sjukhus.
Det innebär tre-parts planeringar med sjukhus, kommun och primärvård via
Skype for buisness.

2017-01-01 övergick uppdraget till förvaltningen.

Alla delregionala områden är nu igång.
Fokus är att alla fyra parter (sjukhus, kommun, primärvård och rehab) deltar i planerade möten.

 

 

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Telefon Funktionsledare:
0702 - 70 91 47

Org Nr: 232 100 0131