Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Viktig information om SITHS

Enligt vad som tidigare kommunicerats 25 juni byter vi generation för e-tjänstelegitimation från SITHS till SITHS e-ID. Hålltiderna för detta är enligt nedan:

  • 4 november – från och med detta datum har alla våra användare möjlighet att uppgradera sitt befintliga SITHSkort till SITHS e-ID. Vi kommer dock inte påbörja detta förrän tidigast 1 januari 2020 för att ge tillräckligt med tid att testa under november och december.
  • 3 februari – alla nya kort som beställs innehåller SITHS e-ID istället för SITHS
  • 30 juni – sista dagen det är möjligt att uppgradera sitt befintliga kort.

Detta innebär att berörda system behöver importera/installera tillit även till SITHS e-ID förutom befintliga SITHS CA v1.

Vi vill även påminna om Microsofts avisering att befintlig certifikatsmiljö SITHS CA v1 inte kommer ingå i Microsofts rotcertifikatsprogram. Detta innebär att tillit till befintliga SITHS CA v1 måste installeras manuellt i berörda system. Microsoft har nu tydliggjort att de, från och med den 1:e oktober 2019, kan ta bort SITHS från sitt rotcertifikatsprogram med 7 dagars varsel. Detta kan påverka server-till-serverkommunikation.

Projektledare Sara Woxneryd är tillsatt från GITS att bistå såväl region som kommuner inklusive privata aktörer och kommer med mer information.

Se gärna även tidigare nyhet här!


KONTAKT SITHS eID

Sara Woxneryd
Projekt- och förändringsledare GITS

Telefon: 070-552 21 53
e-post:
sara.woxneryd@vgregion.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131