Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Sammanfattning rörande pågående arbete för Net iD Enterprise

Som en konsekvens av att Efos – e-identitet för offentlig sektor inte kommer införas till kommuner och landsting har det på en nationell nivå uppstått diskussioner gällande avtal om Net iD Enterprise, dvs den klient som behövs för att använda sitt eTjänstekort.

Det är flera parter inblandade i de nu pågående diskussionerna, Inera AB, TeliaSonera AB, SecMaker AB. Diskussionerna gäller kommuner och regioners rätt att använda Net iD-versioner efter 6.5.

  • Ineras information hittar ni härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster:
  • SecMakers information hittar ni härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster:

En uppdatering från Microsoft för Windows 10 har dessutom påverkat Net iD version 6.5 så att full funktionalitet ej uppnås. Inera har informerat om vilka uppdateringar problemen uppstår i, här,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och undersöker parallellt om det går att få fram en "fix" för problemet med Windows och Net iD 6.5. Så fort information om "fixen" finns tillgänglig kommer vi distribuera detta. Senare versioner av Net iD ska inte beröras enligt SecMaker.

Inera AB har uppmanat sina kunder att ligga kvar på 6.5, dock med reservationen att det är upp till varje organisation att själv bedöma vad som är lämpligt för att upprätthålla sin produktion.

SecMaker AB har gått ut med erbjudande att teckna nyttjandeavtal för Net iD till en kostnad av 6:-/månad och användare. Avtalet är så formulerat att det snabbt ska gå att säga upp när de nationella avtalen finns på plats.

Slutligen, då vi i Västra Götaland inte sitter med facit eller ens med all information kan vi inte råda hur respektive organisation ska agera i det korta perspektivet. Vi hoppas på en snar lösning av de nationella avtalsdiskussionerna men hoppas att vi med detta utskick kunnat sammanfatta läget i korthet. Vi bedömer att nedan alternativ är de som diskuteras just nu:

  • Ligga kvar på 6.5 och om möjligt inte uppdatera berörda windowsuppdateringar
  • Ligga kvar på 6.5 och vänta in Ineras "fix på problemet
  • Teckna avtal med kort uppsägningstid med SecMaker för att få nyttja versioner efter 6.5


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131