Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Den 28 maj arrangeras åter konferensen digitalisering i praktiken i samverkan mellan Fyrbodals Hälsoakademi, Kommunakademin Väst Interregprojektet eTeam för välfärdsteknologi, Högskolan Väst och GITS

Årets fokus är den nära vården utifrån gränsöverskridande arbetssätt. Program och information finner du via konferenssidan. Uppdatering med anmälningslänk kommer inom kort och komplettering kommer även ske med ytterligare information bl.a. kring livesändning och möjligt deltagande på distans.

Varmt välkomna!


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131