Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Träffa GITS i Lidköping

På torsdag den 10 oktober befinner sig hela GITS-gänget på Göliska IT i Lidköping. Kom och träffa oss på plats eller koppla upp dig via skype för att ställa frågor, informera oss om pågående arbete i din verksamhet

Har du frågor eller inspel rörande process och systemtjänsten SAMSA för in- och utskrivning, nyfiken kring SIP eller funderar över vad som händer inom SITHS nu när Efos är avbrutet? Kanske har du goda exempel på samverkan eller inspel i hur ni arbetar med dessa frågor som ni kan delge oss och lyfta? Vi är mycket intresserade av hur vi kan stötta för att underlätta ert arbete ytterligare och få en bättre förståelse över behov och arbetssätt. Ta chansen att komma och träffa oss. Vi ser fram emot dialog så att vi gemensamt kan förbättra samverkan och förutsättningarna för det.

Se vidare plats samt information om möjilghet att delta via distans via nedan sida.

Träffa GITS i Lidköping!

Vänligen
/GITS-gängetPrenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131