Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Regional samordnare för supportuppdrag inom SAMSA sökes

Regional samordnare för supportuppdrag till Västra Götalands länsgemensamma organisation för samordnad vård och omsorgsplanering. Uppdraget innebär att kartlägga och utveckla befintlig supportstruktur för en förbättrad funktion och användarupplevelse. Du kommer vara en del i förvaltningsledningen av SAMSA IT-tjänst och uppdraget omfattar 50% under 2018.

Avsikten är att göra ett tjänsteköp för den kommande samordnaren, från den organisation/förvaltning som nuvarande anställning finns hos.

Uppdraget innebär att:

 • Hantera, utveckla och förbättra befintlig supportorganisation inkl dess kontaktvägar inom samordnad vård och omsorgsplanering.
 • Följa upp, utveckla och förbättra befintlig funktion för support hos avtalad leverantör
 • Se över möjligheten för uppbyggnad av supportfunktion inom SAMSA-förvaltning och GITS

Arbetsuppgifter innebär bl.a.:

 • Kartlägga och beskriva befintlig supportorganisation från verksamhet, superanvändare till utökad support och slutligen grundsupport.
 • Utifrån genomförd kartläggning ta fram förslag på förbättringsåtgärder, struktur för supportorganisation och stöd till användare
 • Bredvidgång och upplärning med leverantör av utökad support för att få förståelse för inkomna ärenden samt uppbyggnad och genomförande av utökad support.
 • Hantera och koordinera inkommande supportärenden.
 • Möjlighet att agera i rollen som systemadministratör.
 • Gemensamt med leverantör av utökad support ta fram rutin för vem som anmäler samt åtgärder som behöver genomföras och information som behöver finnas tillgängligt innan ärende anmäls av användare.
 • I samverkan med befintliga grupperingar inom SAMSA förvaltning medverka i framtagande av utbildningsmaterial och lathundar för support för verksamhet, superanvändare samt systemadministratörer.

Erfarenhet och kvalifikationer

Du behöver:

 • Ha ett strukturerat arbetssätt
 • Ha förmåga att leda utredning självständigt
 • Lätt att samarbeta
 • Ta egna initiativ och vara drivande i att lösa uppgifter
 • Ha kunskap om processen för samordnad vård och omsorgsplanering
 • Kunna uttrycka dig tydligt såväl muntligt som skriftligt
 • Adekvat högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
 • Ett pedagogiskt sätt och möjlighet att förmedla kunskap till andra

Det är meriterande att ha

 • Erfarenhet av hantering av support för samordnad vård och omsorgsplanering
 • Kunskap kring systemadministration i Samordnad vård och omsorgsplanering
 • Kunskap i IT-stödet SAMSA

Uppdraget utgår från SAMSA-förvaltningen inom den Gemensamma IT samordningsfunktionen(GITS) mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Inbjudan vänder sig till anställda i länets kommuner, Västra Götalandsregionen och dess privata vårdgivare.

Tillträdesdag snarast, urval och intervjuer kan komma att ske under annonseringsperioden. Placeringsort kan diskuteras.

Mer information

Se gärna information om samordnad vård och omsorgsplanering

Frågor

Funktionskoordinator
Maria Fredriksson,
maria.fredriksson@vgregion.se
070-878 23 60

Intresseanmälan

Skicka senast 16 februari
till Funktionsledare GITS,
Linn Wallér linn.waller@vgregion.se,
070-270 91 47

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131