Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Regional samordnare för NPÖ-Fax sökes

Vill du samordna införandet av att ersätta fax av epikriser med NPÖ mellan vårdgivare i Västra Götaland och samtidigt öka användningen av NPÖ i stort?

Vi söker en regional samordnare för breddinförande av effektivare och säkrare arbetssätt mellan vårdgivare. Personal tar del av information direkt i Nationell patientöversikt (NPÖ) istället för exempelvis via fax eller direktkontakt via telefon.

Samordnad vård- och omsorgsplanering sker för patient som efter utskrivning från sjukhuset har behov av insatser från kommun och/eller primärvård. I samband med detta krävs säker informationsöverföring där epikriser/slutanteckningar idag faxas mellan vårdgivare. Ett pilotprojekt där fax ersatts med tillgång till information i NPÖ har genomförts i Fyrbodal med mycket positivt resultat. Styrgrupp SVPL (samordnad vård och omsorgsplanering) samt Styrgrupp IT i Väst (SITIV) har beslutat om ett breddinförande av arbetssättet för att effektivisera arbetssätt och ta bort beroende till gammal och osäker teknik såsom fax. I breddinförandet ingår ökad användning och möjligheten till producentskap från alla huvudmän i Västra Götaland.

Uppdraget omfattar 100% och ska pågå under hela 2018 med möjlighet till ytterligare ett års förlängning. Avsikten är att göra ett tjänsteköp för den kommande projektledaren, från den organisation/förvaltning som nuvarande anställning finns hos.


Uppdraget innebär att:

 • Via etablerade regionala och delregionala/lokala vårdsamverkansorganisationer i Västra Götaland inspirera och driva på användning av NPÖ som informationsbärare vid vårdövergångar. Framförallt utifrån epikriser/slutanteckningar vid samordnad vård och omsorgsplanering, i enlighet med missiv och uppdragshandling.
 • Vara en brygga mellan regional och delregionala arbetsgrupper
 • Följa framtagen uppdragshandling samt kompletterande missiv

Arbetsuppgifterna innebär bl.a. att

 • Driva utvecklingen inom området framåt och stötta verksamheter i VGR, kommuner och privata vårdgivare
 • Agera som förändringsledare vid införandet
 • Vara sammankallande och ordförande för regional arbetsgrupp för breddinförande av NPÖ

Erfarenhet och kvalifikationer

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper, förmågor och engagemang.

Du ska ha:

 • Intresse och förståelse för NPÖ
 • Ett strukturerat arbetssätt
 • Förmåga att leda och driva utveckling självständigt och samtidigt vara en bra lagspelare
 • Ta egna initiativ och vara drivande i att lösa uppgifter
 • Erfarenhet av att leda projekt- och eller arbetsgrupp
 • Vana av att kunna presentera komplex information på ett begripligt sätt för olika målgrupper
 • Kännedom om hur länets kommuner och VGR arbetar tillsammans med samordnad vård- och omsorgsplanering

Meriterande:

 • Erfarenhet av förändringsledning
 • Kunskap i användning av NPÖ
 • Kunskap i rutin vid samordnad vård-och omsorgsplanering
 • Erfarenhet av att leda projekt i samverkan mellan olika huvudmän

Uppdraget utgår från den Gemensamma IT samordningsfunktionen(GITS) mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Inbjudan vänder sig till anställda i länets kommuner, Västra Götalandsregionen och dess privata vårdgivare.
Uppdraget kan innebära en del resor.

Tillträdesdag snarast, urval och intervjuer kan komma att ske under annonseringsperioden. Placeringsort kan diskuteras.

Mer information

http://www.vastkom.se/fax.

Under dokumentation – Nästa steg, finns slutrapport från genomfört pilotprojekt samt framtagen uppdragshandling och missiv för breddinförande.

Frågor

Funktionskoordinator
Gunilla Augustsson, gunilla.augustsson@vgregion.se
070-082 48 89

Intresseanmälan

Skicka senast 16 februari
till Funktionsledare GITS,
Linn Wallér linn.waller@vgregion.se,
070-270 91 47

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131