Samverkan Västra Götaland

Gemensam IT Samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam IT samordningsfunktion
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Uppdatera telefonnummer

Fel telefonnummer till TjänsteID-service

Numret 0727-20 11 57 står på gamla blanketter men gäller inte längre. För rätt kontaktuppgifter gå in på TjänsteID-service hemsida. http://regionservice.vgregion.se/RNS/administrativ-service/tjansteidservice/länk till annan webbplats

Ha en trevlig sommar!

 


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från GITS hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänstenlänk till annan webbplats

Adress:
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
40544 Göteborg

Besöksadress:
Lillhagsparken 5
Hisings backa

Telefon Funktionsledare:
0702 - 70 91 47

Org Nr: 232 100 0131