VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård är en ny lag som ersatte tidigare betalningsansvarslag den 1 januari 2018. Syftet med den nya lagen är att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker.

Aktuell information och gällande dokument om Samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård finns på den nya webbplatsen om Vårdsamverkan i Västra Götaland.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084