VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Samordnad vård- och omsorgsplanering

I Västra Götaland finns gemensamma rutiner mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen för in- och utskrivning av patienter och överföring av information. Syftet med samordnad vård- och omsorgsplanering är att ge bästa möjliga vård och omsorg för den enskilde.

Bakgrunden till samordnad vård- och omsorgsplanering vid utskrivning från sjukhus är Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:27)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård och lagen (1990:1404länk till annan webbplats) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Dessa ligger till grund för Västra Götalands gemensamma rutin och it-stöd för processen in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Förvaltning sker på central, delregional och lokal nivå.

It-stödet SAMSA

I Västra Götaland används ett gemensamt it-stöd, SAMSA, där en samordnad plan vid utskrivning från sjukhus upprättas. Processen innebär att företrädare för hälso- och sjukvård samt omsorg inom kommun, sjukhus och primärvård tillsammans med patienten, och dennes närstående, planerar för fortsatt vård- och omsorg.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084