VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Psykisk hälsa

Kommunen ska initiera, planera och samordna sociala insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning/sjukdom, och har även ansvar för viss hälso- och sjukvård. Samverkan med psykiatrin är avgörande för att de ska få ett självständigt, värdigt och aktivt liv i gemenskap med andra.

Överenskommelse om samordning

VästKom och Västra Götalandsregionen har utarbetat en överenskommelse om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. Den syftar till att med brukaren i fokus tydliggöra psykiatrins och kommunernas ansvar för stöd och insatser, samt att reglera former för samverkan. Den regionala överenskommelsen ska ligga till grund för lokala överenskommelser mellan kommunerna och den psykiatriska verksamheten.

Psykisk hälsa i Västra Götaland

Uppdrag psykisk hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Socialdepartementet finansierar arbetet som har sin organisatoriska placering på SKL.

Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland

Som en del i Uppdrag psykisk hälsa har en handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland tagits fram gemensamt för Västra Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via kommunalförbunden och VästKom samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG). Den gemensamma arenan är vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

Styrgrupp psykisk hälsa fattade beslut om handlingsplanen den 2 oktober 2017. Därefter har även Vårdsamverkan Västra Götaland ställt sig bakom handlingsplanen, den 5 oktober. Nu går processen vidare till SRO som föreslås att rekommendera huvudmännen att ställa sig bakom att arbeta med planen.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084