VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Psykisk hälsa

Kommunen ska initiera, planera och samordna sociala insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning/sjukdom, och har även ansvar för viss hälso- och sjukvård. Samverkan med psykiatrin är avgörande för att de ska få ett självständigt, värdigt och aktivt liv i gemenskap med andra.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084