VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Läkemedel och läkemedelsnära produkter

Läkemedelsbehandling är en integrerad del av hälso- och sjukvården som omfattas av reglerna för samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna. Även hanteringen av läkemedelsnära produkter samordnas.

Det finns en särskild samverkansgrupp för läkemedelsfrågor mellan kommunerna, regionen och leverantören för dostjänsten. Förutom en representant från Västkom består samverkansgruppen av en MAS från respektive kommunalförbundsområde och Göteborgs Stad, samt från Läkemedels-enheten inom koncernstab hälso- och sjukvård. Samverkansgruppen samverkar i frågor runt Kommunala akutläkemedelsförråd samt DOS.

Läkemedelskommittén i Västra Götaland

Läkemedelskommittén är ett rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor till planerings- och ledningsorgan inom Västra Götalandsregionen och till förskrivare inom verksamhetsområdet. Läkemedelskommittén utgör en kunskapsresurs för läkemedelsarbetet i regionen i bred bemärkelse.

Läkemedelsnära produkter

Första april 2017 genomfördes en omorganisation inom Regionservice, område Hjälpmedel och Läkemedelsnära. CLP och Skövdedepån bildade en gemensam sektion, Läkemedelsnära Produkter (LMN).

I verksamheten ingår de läkemedelsnära produktområdena Diabetes, Inkontinens blås- och tarmdysfunktion, Nutrition och Stomi.

Ledningsrådet för läkemedelsnära produkter

2012 bildades Ledningsrådet för läkemedelsnära produkter. Det består av verksamhetsföreträdare från kommunerna i Västra Götaland samt från VGR. Ledningsrådet utgör forum för principiella frågor av övergripande karaktär avseende läkemedelsnära produkter. Syftet med rådet är att skapa en likvärdig grundsyn gällande hanteringen av läkemedelsnära produkter i Västra Götaland.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084