VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Kunskapsutveckling

Många utmaningar inom socialtjänsten är gemensamma för de 49 kommunerna och nära kopplade till Västra Götalandsregionens verksamhet. Därför pågår ett arbete med att bygga upp en regional samverkans- och stödstruktur för kunskapsutveckling inom socialtjänsten.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084