VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Kunskapsutveckling

Många utmaningar inom socialtjänsten är gemensamma för de 49 kommunerna och nära kopplade till Västra Götalandsregionens verksamhet. Därför pågår ett arbete med att bygga upp en regional samverkans- och stödstruktur för kunskapsutveckling inom socialtjänsten.

Den regionala stödstruktureren ska kunna försörja kommunerna och regionens verksamheter med ett praktiskt verksamhetsstöd. Den ska också medverka till att skapa förutsättningar för evidensbaserad praktik i hela socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård. Tanken är också att samverkans- och stödstrukturen ska användas vid implementering av ny kunskap, till exempel nationella riktlinjer och nya metoder.

Dessutom ska den regionala stödstrukturen fungera som arena för lokala och regionala politiska prioriteringar och vara en dialogpart gentemot den nationella nivån i frågor som rör kunskapsutveckling och kunskapsstyrning.

Regionala samverkans- och stödstrukturer

Stödstrukturen syftar till att skapa förbättrade förutsättningar för att bedriva verksamhetsrelevant utvecklingsarbete inom samtliga verksamhetsområden inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård. Sveriges Kommurer och Landsting, SKL, har under flera år stöttat uppbyggnaden av regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084