VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Hjälpmedel i Västra Götaland

Hjälpmedel som hälso- och sjukvården tillhandahåller kallas i Västra Götaland för personliga hjälpmedel och ansvaret för hjälpmedels-försörjningen är delat mellan kommunerna och regionen.

I Västra Götaland är ansvaret för förskrivning av personliga hjälpmedel knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret och styrs av:

  • Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
  • Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel

Kommunen har ansvaret för personliga hjälpmedel till vuxna personer enligt sitt hälso- och sjukvårdsansvar. Vid varje produktanvisning i Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel framgår om det är kommunen och/eller regionen som har kostnadsansvaret.

Hjälpmedelsförsörjning

En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hjälpmedelsansvaret ska kunna följa hälso- och sjukvårdsansvaret och att hjälpmedlet ska kunna följa patienten/brukaren i vårdkedjan. Det är också en förutsättning för att gemensamma kvalitetsmål gällande produkter, tjänster, leveranser, teknisk drift samt uppföljning av hjälpmedelsförskrivningar ska kunna utvecklas och tillämpas.

WebSESAM

WebSESAM är ett It-stöd för beställning av hjälpmedel. Möjlighet finns att förskriva hjälpmedel till brukare från Hjälpmedelscentralen eller från eget lager.

En samlad hjälpmedelsförsörjning i form av en gemensam leverantör är upphandlad för Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner.

Samarbetsavtal för hjälpmedelsförsörjning

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel är tecknat mellan var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Avtalet gäller 2017-10-01 - 2020-09-30.

  1. Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedellänk till annan webbplats

Samarbetsavtal för inkontinens och nutrition tas fram under 2017.

Handbok hjälpmedelsförskrivning

Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland har en gemensam handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Handboken består av riktlinjer och produktanvisningar. Den ska vägleda och stödja förskrivare av personliga hjälpmedel, beslutsfattare och annan personal som arbetar med hjälpmedel.

Handboken gäller för områdena hörselskada, kognitivt stöd och kommunikation, medicinsk behandling, ortoser, proteser och skor, rörelsehinder och synskada.

Ledningsrådet för hjälpmedel

I de strategiska hjälpmedelsfrågorna samverkar kommunerna och Västra Götalandsregionen i Ledningsrådet för hjälpmedel.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084