VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Ramavtal om läkarinsatser

Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna har ett ramavtal för läkarinsatser som utförs inom kommunal hälso- och sjukvård. Ramavtalet är ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Kommunerna har ansvar för hälso- och sjukvården för personer som bor i särskilt boende eller har hemsjukvård. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska Västra Götalandsregionen avsätta de läkarresurser som behövs för att de ska kunna erbjudas god kommunal hälso- och sjukvård. Den kommunala hälso- och sjukvården verkställer den vård och behandling som ordineras, och ser till att uppföljning görs enligt samordnad individuell plan.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084