VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Barn och unga

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen samverkar på olika nivåer, regionalt, delregionalt och lokalt för att säkerställa att utsatta barn och ungdomar i Västra Götaland får det stöd de har rätt till.

Läs mer om samverkan för barn och unga i Västra Götaland på den nya webbplatsen om Vårdsamverkan i Västra Götaland. Här finns information om ungdomsmottagningar och om Västbus.

  • Ungdomsmottagningar på www.vardsamverkan.se
  • Västbus på www.vardsamverkan.se

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084