VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

VG2020

En gemensam strategi för tillväxt och utveckling

Västra Götaland 2020, VG2020, är en gemensamt framtagen strategi för tillväxt och utveckling av Västra Götaland. Strategin innehåll 32 utvecklingsområden som alla aktörer kan arbeta med.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084