VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Nytt samverkansavtal om Naturbruksutbildning

Ett nytt samverkansavtal om naturbruksutbildning i Västra Götaland finns nu framtaget. Det politiska samrådsorganet SRO mellan VGR och VästKom beslutade den 22 februari att rekommendera huvudmännen att teckna avtalet. Det nya avtalet gäller från 1 januari 2019 och löper under fyra år. Det kommer att ersätta det nuvarande avtalet som finns mellan kommunerna och VGR.

Avtalet innebär att kommunerna och VGR tillsammans finansierar NB-programmet vid VGR:s naturbruksskolor. Kommunerna kan också själva eller tillsammans med annan huvudman anordna NB-programmet.

En gemensam samverkansstruktur etableras också, med en politisk samrådsgrupp och ett ledningsråd med tjänstemän, vilket kommer att ge kommunerna god insyn och möjligheter att påverka hur verksamheten utvecklas.

Verksamheten kommer att bedrivas som en egen ekonomisk resultatenhet inom VGR med transparens och öppenhet som följd.

Nu kommer de fyra kommunalförbunden och kommunerna att ta ställning till avtalet. Målet är att alla kommuner fattar beslut senast den 30 april 2018.

KONTAKT

Thomas Jungbeck
Direktör Västkom

Telefon: 072-707 45 50  
e-post: thomas.jungbeck@vastkom.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084