VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Avslutande nätverksträff för Mobil närvård

Mobil närvård övergår helt i ordinarie verksamhet 2019. En god grund har lagts för fortsatt förvaltning och i stort sett samtliga berörda är nöjda med projektet.

Breddinförandeprojektet Mobil närvård, det vill säga satsning på mobila hemsjukvårdsläkare på vårdcentralerna och närsjukvårdsteam på sjukhusen, startade 2015 och övergår helt i ordinarie verksamhet 2019. Projektet är ett av de största och bredaste i landet och har varit framgångsrikt.

På den avslutande nätverksträffen 22 november fick vi många bekräftelser på att projektet lagt en god grund för fortsatt förvaltning av det vi åstadkommit och för utveckling framåt.

I såväl panelsamtal mellan chefer och redovisningar av delprojekt, som i pågående forskning och i följeutvärdering, samt i medskick från ledande politiker fick vi veta att i stort sett samtliga berörda är nöjda med Mobil närvård - patienter, chefer och politiker.

Karin Fröjd, för regionala projektledningen för Mobil närvård
karin.frojd@vgregion.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084