VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Satsning på kvinnofrid

Tove Corneliussen anställs som länsgemensam utvecklare av kvinnofrid i Västra Götaland. Satsningen finansieras av medel från SKL från november 2018 och hela 2019 med möjlighet till förlängning.

2018–2020 gör SKL en särskild kvinnofridssatsning efter överenskommelse med regeringen. Syftet är att öka kunskap och kapacitet hos kommuner, landsting och regioner så att det våldsförebyggande arbetet utvecklas och stödet till våldsutsatta blir bättre. Nationellt ska en genomförandeplan för 2018-2020 med mål och strategier tas fram.

I Västra Götaland pågår redan mycket arbete inom området och Tove kommer initialt att ta kontakter och skapa sig en bild av pågående arbeten och redan gjorda kartläggningar mm.

Målet är att utifrån SKLs uppsatta kvinnofridssatsning komplettera och förstärka nuvarande kvinnofridsarbete i kommunerna och hälso- och sjukvården i Västra Götaland samt stärka samverkan mellan aktörer i länet. Arbetet sker i samverkan med Västra Götalandsreigonens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) och Länsstyrelsen.

Tove har mångårig erfarenhet av arbete med kvinnofrid och våld i nära relationer inom bl.a. Trollhättans stad och VKV.

Kontakt

Tove Corneliussen
Utvecklare kvinnofrid

Telefon: 070-39 711 03

 

KONTAKT

Charlotta Wilhelmsson 
Processledare Västkom

Telefon: 070-342 81 77
e-post: charlotta.wilhelmsson@vastkom.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084