VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Jeanette Andersson ny processledare för in- och utskrivning från sluten vård

Vi välkomnar Jeanette Andersson som började den 13 augusti på uppdraget som processledare för Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Jeanette kommer att se till att den gemensamma överenskommelse som har träffats med Västra Götalandsregionen (VGR), implementeras på ett bra sätt hos kommunerna. Jeanette jobbar idag på Skaraborgs Kommunalförbund och har mycket god erfarenhet av samverkan med VGR.

Jeanette nås på tel. 073 – 46 18 045. Ytterligare kontaktuppgifter kommer inom kort.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084