VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Processledare sökes för Vård- och insatsprogrammet (VIP) ångest/depression

VästKom söker dig som vill vara processledare för Vård- och insatsprogrammet (VIP) ångest/depression, för kommunerna i Västra Götaland i samverkan med Västra Götalandsregionen.

Bakgrund

Sedan våren 2017 pågår ett utvecklingsarbete mellan Västra Götalandsregionen och VästKom kring att utveckla Regionalt Resurscentrum för psykisk hälsa (RCPH). Detta syftar till att samla gemensamma stödresurser som ska bidra till strategiskt och långsiktigt förbättringsarbete inom området psykisk hälsa, och vara en del av en struktur för ökat kunskapsutbyte inom området psykisk hälsa, inklusive psykisk ohälsa och psykisk sjukdom.

Arbetet leds av en interimistisk styrgrupp tillika styrgrupp för handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020 som antogs i oktober 2017. Processtöd finns inom ramen för VästKom och Västra Götalandsregionens koncernstab.

Detta arbete är även den del i det nationella utvecklingsarbetet med kunskapsstyrning inom programområde psykisk hälsa. Det första utvecklingsområdet som påbörjades vid årsskiftet 2017/2018 var vård- och insatsprogram (VIP) för området schizofreni. Nu skall även en VIP för området ångest och depression starta och det behövs en resurs för att driva det arbetet.

Uppdrag

  • Att vara de 49 kommunerna i Västra Götalands processledare i arbetet med framtagande av ett nationellt vård- och insatsprogram (VIP) för området ångest/depression.
  • Delta i nationell arbetsgrupp som tar fram VIP. Uppdragets innefattar att vidareutveckla och förankra nationella vård- och insatsprogram för psykisk hälsa riktade till olika professioner och verksamheter inom kommunerna i Västra Götaland.
  • Du som processledare skall via regionala/delregionala grupperingar och nätverk bistå med faktagranskning, implementering och uppföljning.

Vem söker vi

Du behöver kunna arbeta självständigt och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Uppdraget innefattar resor till Stockholm, möten hålls ofta i Göteborg men du bör även kunna ta dig till andra platser i länet som Borås, Skövde och Uddevalla där kommunalförbunden har sina kontor. Meriterande är också att du har erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet inom skola/elevhälsa, barn och unga/familjestöd, bistånd och myndighetsutövning och/eller kurator på ungdomsmottagning.

Intresseanmälan

Senast 2018-05-28 till VästKom: info@vastkom.se

Anställningsform och lön

Tjänsteköp via befintlig arbetsgivare

Arbetsledning: VästKom

Lön enligt överenskommelse

Omfattning och varaktighet

50 % tjänst, från snarast möjligt till och med 2019-05-31


KONTAKT

Anneli Assmundson Bjerde
Utvecklingsstrateg Västkom

Telefon: 073-335 85 16
e-post: anneli.bjerde@vastkom.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084