VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Vi söker processledare 100% för samverkan vid utskrivning

VästKom söker en processledare för kommunsidan, för arbete kopplat till implementering av den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård. Tjänsten kommer att kompletteras med arbetsuppgifter som rör utvecklingsfrågor inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Heltid visstidsanställning under tiden from snarast – 2018-12-31.

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård är en ny lag som ersatte nuvarande betalningsansvarslag den 1 januari 2018. Syftet med den nya lagen är att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker. Rekommendationen är att kommuner och landsting kommer överens om samverkan och ansvarsfördelning vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård inklusive reglering av kommunens betalningsansvar.

Under det gångna året har VGR och kommunerna gemensamt arbetat med framtagandet av en gemensam överenskommelse och riktlinje. Under mars och april är ett förslag till ny ekonomisk modell ute på remiss hos kommunerna.

Under året går arbetet alltmer in i en implementeringsfas. Detta implementeringsarbete kommer att ledas gemensamt av en processledare från VGR respektive en från VästKom/kommunerna.

Vi söker nu därför en processledare för kommunsidan.

Uppdrag

Processledning och arbete med införandet av den nya överenskommelsen kopplad till ny lagstiftning gällande samverkan vid trygg och effektiv utskrivning. Vi bedömer att detta uppdrag omfattar ca 60% och tjänsten kommer därför att kompletteras med arbetsuppgifter som rör utvecklingsfrågor inom socialtjänst och hälso-sjukvård.

Uppgifter

  • Inför beslut kommunicera med och ha en dialog med kommunerna kring den nya ekonomiska modellen
  • Tillsammans med kommunikatör för samverkansfrågor planera kommunikationssatsningar och ta fram kommunikationsmaterial
  • Ansvara för att lämpliga indikatorer för uppföljning tas fram
  • Bereda ärenden inför beslut i olika organ
  • Samarbeta med processledarna från de delregionala vårdsamverkansgrupperna
  • I samverkan leda arbetsgruppens arbete
  • Utarbeta underlag för information på hemsida.
  • Samarbeta med berörda aktörer kring nytt IT-stöd

Kvalifikationer

En lämplig kandidat har en relevant utbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet samt gärna erfarenhet från både VGR och kommunal verksamhet. Du är självgående och gillar att samarbeta med andra. Du är bekväm med att presentera material inför grupper och gillar att arbeta med modern teknik i MS office. Du har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift.

Ansökan

Maila din intresseanmälan med ett personligt brev till thomas.jungbeck@vastkom.se. Senaste dag för ansökan är 4 maj 2018. Men vänta inte. Vi gör urval löpande.

Anställningsform

Allmän visstidsanställning med månadslön. Som alternativ kan diskuteras ett tjänsteköp från din nuvarande arbetsgivare. Då lånas du ut till VästKom mot ersättning till din arbetsgivare. Din anställning kvarstår då hos din nuvarande arbetsgivare.

 

KONTAKT

Anneli Assmundson Bjerde
Utvecklingsstrateg Västkom

Telefon: 073-335 85 16
e-post: anneli.bjerde@vastkom.se

KONTAKT

Thomas Jungbeck
Direktör Västkom

Telefon: 072-707 45 50  
e-post: thomas.jungbeck@vastkom.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084