VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Rekommenderade belopp för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2018

Nu finns VästKoms rekommendationer för ersättning vid hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun klara för 2018.

De 49 kommunerna har ansvar för hemsjukvård i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland. Vid hemsjukvård i annan kommun finns rekommendationer för ekonomisk ersättning.

Den som beviljats hemtjänst har rätt att få hemtjänsten utförd vid tillfällig vistelse utanför hemkommunen. I dessa fall har vistelsekommunen möjlighet att erhålla ersättning från bosättningskommunen.

KONTAKT

Anneli Assmundson Bjerde
Utvecklingsstrateg Västkom

Telefon: 073-335 85 16
e-post: anneli.bjerde@vastkom.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084