VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Remiss till kommunerna om betalningsansvar vid utskrivning från sluten vård

Den modell för betalningsansvar som föreslås gälla från den 25 september 2018 är nu ute på kommunremiss.

Utifrån en analys av olika modeller förordar Västra Götalandsregionens koncernkontor och VästKom att betalningsansvaret för en kommun räknas ut efter varje månad och kommunen betalar retroaktivt för det man faktiskt överskridit ett genomsnitt på 3,0 dagar.

Modellen har också en 7-dagarsregel där beräkningen för personer som ligger kvar inom slutenvården längre än sju kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår till individuell beräkning.

Alternativet till den föreslagna genomsnittsmodellen är den modell som lagen föreskriver med individberäkning på tre dagar.

KONTAKT

Anneli Assmundson Bjerde
Utvecklingsstrateg Västkom

Telefon: 073-335 85 16
e-post: anneli.bjerde@vastkom.se

Mer information

Från 1 januari gäller ny lag om samverkan vid utskrivning vid sluten vård. En tillfällig överenskommelse och riktlinje för Västra Götaland är beslutad och gäller till 24 september 2018. Kommunremissen som nu är ute gäller överenskommelse och betalansvar därefter. Parallellt pågår arbete med att anpassa IT-tjänst SAMSA till stöd för den nya överenskommelsen och riktlinjen.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084