VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Ny webbplats om vårdsamverkan i Västra Götaland på gång

En ny webbplats håller på att tas fram för samverkan i vården i Västra Götaland. Den kommer att innehålla information om det länsgemensamma arbetet och om de delregionala vårdsamverkansgruppernas verksamhet. VVG 25 januari godkände projektplan och förslag för fortsatt arbete med webbplatsen, som kommer att lanseras i maj.

Bakgrunden till den nya länsgemensamma webbplattformen kommer från diskussioner och beslut i de delregionala vårdsamverkansgrupperna och i den tidigare LiSA-gruppen, som 2014 godkände ett förslag om en gemensam webbplats.

Syftet med webbplatsen är att säkerställa att avtal & överenskommelser finns samlade på ett ställe och är lätta att hitta, att tydliggöra strukturer och organisation i vårdsamverkan, att bidra till transparens och att underlätta samverkan.

Målgrupper är i första hand personal i verksamheterna som arbetar direkt med vård i samverkan mellan region och kommun, dvs i slutenvården, öppenvården och i kommunal hemsjukvård och socialtjänst samt de som arbetar med samverkan i styrgrupper, temagrupper etc.

Webbplatsen är tänkt att samla information om samverkan mellan kommunerna och VGR inom området hälso- och sjukvård och socialtjänst, dels på länsnivå (VVG & SRO, länsgemensamma grupper) och dels på delregional och lokal nivå (delregionala vårdsamverkansgrupperna och närvårdssamverkansgrupper kopplade till dem).

VVG 25 januari ställde sig bakom följande förslag för fortsatt arbete med utveckling av webbplatsen:

 • De delregionala vårdsamverkansgruppernas hemsidor upphör och övergår till att bli avdelningar på den nya länsgemensamma webbplattformen.
 • Startkostnaden för att bygga upp den nya länsgemensamma webbplattformen fördelas mellan de sex delregionala vårdsamverkansgrupperna, vilket innebär att de lägger 12.ooo kr var.
 • Webbplatsen får adressen www.vardsamverkan.se
 • Webbplatsen får namnet Vårdsamverkan i Västra Götaland.
 • Innehållet byggs upp stegvis enligt följande:
  • Steg 1 våren 2018 innebär information om samverkan på länsnivå (VVG och SRO) samt de delregionala vårdsamverkansgruppernas information inklusive deras temagrupper, lokala vårdsamverkansgrupper etc. Även det länsgemensamma arbetet kring Samverkan vid in- och utskrivning tas med från start.
  • Steg 2, senare under 2018 innebär att fler länsgemensamma processer och grupper etc läggs in på webbplatsen. Beslut om vilka tas senare i vår.
  • Steg 3 – på sikt är ambitionsnivån att all samverkan inom området hälso- och sjukvård och socialtjänst ska gå att nå genom den nya webbplattformen.
 • Förvaltning: Under resten av 2018 sköts administration och utveckling av webbplattformen av kommunikatören för samverkan, anställd av VGR och Västkom. För förvaltning därefter läggs ett förslag hösten 2018.

Planerad lansering är i maj 2018. Utvecklingen samordnas av den kommunikatör som är anställd för samverkan, med gemensam finansiering av VästKom och VGR.

För mer information eller frågor kontakta gärna kommunikatör Gunilla Fasth, tel. 0705-731520, e-post: gunilla.fasth@vastkom.se

Bidra med dina synpunkter!

För att utforma den nya webbplatsen om vårdsamverkan på bästa sätt behöver vi hjälp från dig som arbetar i VGR eller någon av kommunerna i VG, till exempel i en verksamhet där samverkan med andra parter ingår eller i en grupp för beredning eller styrning av samverkan. Du är varmt välkommen att svara på en enkät och om du vill även delta i en referensgrupp. Ange i så fall din e-postadress sist i enkäten.

KONTAKT

Gunilla Fasth
Kommunikatör Västkom & VGR

Telefon: 070-573 15 20
e-post: gunilla.fasth@vastkom.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084