VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2016

VästKoms styrelse lämnar årligen rekommendation till länets kommuner om ersättningar för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun än hemkommunen. Nu är 2016 års rekommendation lagd.

Styrelsen tog den 16 februari beslut om att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta om en ersättningsnivå under 2016 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommun.

Hemtjänst

Ersättningsnivån för 2016 rekommenderas till 383 kr per timma för biståndsbedömd hemtjänst. 2016 års ersättningsnivå innebär en ökning med 2,5 % jämfört med 2015. Höjningen följer Sveriges Kommuner och Landstings nationella kartläggning av timpriser för kommuner med LOV.

Hemsjukvård

För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av arbetsterapeut eller fysioterapeut, rekommenderas kommunerna att under 2016 följa det belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen, dvs. 570 kr per timma för sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och 595 kr per timma för behandling som beslutas av fysioterapeut/arbetsterapeut.

 

  1. Se VästKoms rekommendation för 2016 >>PDF

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084