VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Nyhetsarkiv
Socialtjänst & Hälso- och sjukvård 

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring Socialtjänst & Hälso- och sjukvård.

 

Nyheter
 • 2018-08-14
  Jeanette Andersson ny processledare för in- och utskrivning från sluten vård
  Vi välkomnar Jeanette Andersson som började den 13 augusti på uppdraget som processledare för Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
  Läs mer
 • 2018-06-26
  Ny webbplats om samverkan inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i Västra Götaland

  Nu kan du hitta samlad information om länsgemensam samverkan inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i Västra Götaland och om de delregionala vårdsamverkansgruppernas verksamhet på en och samma webb...
  Läs mer
 • 2018-05-04
  Koncept för kompetens kring förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter
  Nu finns ett koncept som ger dig samlad information om vad du behöver veta och kunna kring förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter!
  Läs mer
 • 2018-04-03
  Rekommenderade belopp för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2018
  Nu finns VästKoms rekommendationer för ersättning vid hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun klara för 2018.
  Läs mer
 • 2018-03-06
  Remiss till kommunerna om betalningsansvar vid utskrivning från sluten vård
  Den modell för betalningsansvar som föreslås gälla från den 25 september 2018 är nu ute på kommunremiss.
  Läs mer
 • 2018-02-07
  Ny webbplats om vårdsamverkan i Västra Götaland på gång
  En ny webbplats håller på att tas fram för samverkan i vården i Västra Götaland. Den kommer att innehålla information om det länsgemensamma arbetet och om de delregionala vårdsamverkansgruppernas verk...
  Läs mer
 • 2018-01-26
  Personer med schizofreni får bättre vård och stöd genom ökad samverkan
  Arrangörer och talare vid remisskonferensen om nationella riktlinjer för vård och stöd till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, från vänster: Elna Persson, Cecilia Axelsson, Gunilla Ringbäck Weitoft, Pia Rydell, Sofia von Malortie och John Karlsson Sondell. – Alla insatser som är effektiva för personer med psykisk ohälsa är kostnadseffektiva för samhället, framhöll Sofia von Malortie som är projektledare på Socialstyrelsen, för de nationella riktlinjerna...
  Läs mer
 • 2018-01-12
  Dialog om God och nära vård ur kommunperspektiv

  Emma Spak, Anna Nergårdh och Thomas Jungbeck "Det är helt avgörande att samverkan är på plats, för att vi ska klara den sömlösa vården", betonade Anna Nergårdh som är regeringens särskilda utredare i sin presentation inför drygt 100 deltagare på...
  Läs mer
 • 2017-10-17
  Nytt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna 2018–2022
  VästKoms styrelse ställde sig bakom ett nytt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna, på det senaste styrelsemötet den 10 oktober. Syftet är en jämlik vård för unga i Västra Götaland.
  Läs mer
 • 2017-10-16
  Nytt samarbetsavtal för nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion
  VästKoms styrelse ställde sig den 10 oktober bakom ett nytt samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktlon.
  Läs mer

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084