VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Nyhetsarkiv
Socialtjänst & Hälso- och sjukvård 

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring Socialtjänst & Hälso- och sjukvård.

 

Nyheter
 • 2018-12-12
  Information om liggande sjuktransporter mellan kommunala adresser
  Information från VGR om vad som gäller angående liggande sjuktransportuppdrag mellan kommunala adresser.
  Läs mer
 • 2018-12-11
  Nyhetsbrev 5 om Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
  I nyhetsbrevet kan du läsa om de första resultaten och om uppföljning på sikt, rekrytering av en SIP-koordinator, om viktigt arbete i verksamheterna, nyheter i SAMSA IT-tjänst och kompletteringar av r...
  Läs mer
 • 2018-12-03
  Avslutande nätverksträff för Mobil närvård
  Mobil närvård övergår helt i ordinarie verksamhet 2019. En god grund har lagts för fortsatt förvaltning och i stort sett samtliga berörda är nöjda med projektet.
  Läs mer
 • 2018-11-19
  Satsning på kvinnofrid
  Tove Corneliussen anställs som länsgemensam utvecklare av kvinnofrid i Västra Götaland. Satsningen finansieras av medel från SKL från november 2018 och hela 2019 med möjlighet till förlängning.
  Läs mer
 • 2018-10-19
  Satsning på utveckling av brukarmedverkan
  Den 1 november startar en satsning för att utveckla brukarmedverkan i Västra Götaland. Uppdraget är ett led i att jobba mot målen i den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa.
  Läs mer
 • 2018-10-09
  VGR:s upphandling av nytt IT-stöd överklagad
  I slutet av september valde Västra Götalandsregionen (VGR) leverantör av det kärnsystem som ska bli grunden i ett helt nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården. Valet föll på Cerner Sverige AB och deras...
  Läs mer
 • 2018-10-03
  Nu finns dokumentation från informationsdagen om ökad ICF och KVÅ-användning i kommunal hälso- och sjukvård
  Vilken hälso- och sjukvård utförs i kommunerna?Från januari 2019 ska kommunerna lämna in uppgifter till ett nytt register om kommunal hälso- och sjukvård hos Socialstyrelsen.Under måndagen och tisdage...
  Läs mer
 • 2018-09-25
  Ny överenskommelse om samverkan vid utskrivning gäller från idag
  En ny överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård gäller från 25 september 2018. Från idag finns också en anpassad version av SAMSA IT-tjänst.
  Läs mer
 • 2018-09-13
  Boråsregionen söker Regional processledare för Vård- och omsorgscollege Sjuhärad
  Drivs du av engagemang och vill göra skillnad? Är du en person som gillar en koordinerande roll i ett tvärprofessionellt sammanhang? Vill du specialisera dig och arbeta med frågor som rör utbildnings-...
  Läs mer
 • 2018-08-14
  Jeanette Andersson ny processledare för in- och utskrivning från sluten vård
  Vi välkomnar Jeanette Andersson som började den 13 augusti på uppdraget som processledare för Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
  Läs mer

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084