VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Prenumerera på nyheter från VästKom.se

Avsluta eller ändra din prenumeration

Ange din e-postadress och välj "förändra prenumeration" för att se vilka prenumerationer som du har till den angivna e-postadressen.

För att avsluta prenumerationen klickar du ur den markerade rutan och väljer "förändra prenumeration".

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084