VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Smygstart av nytt verktyg för kartläggning av IT-system

Systemkartan.se är ett verktyg för att kartlägga och jämföra IT-system i kommunerna i syfte att underlätta samverkan inom upphandling, utveckling, integration och erfarenhetsutbyte.

Nu smygstartar systemkartan med inmatning av system. Ett flertal kommuner har redan börjat mata in system inför lansering senare i Mars. Vid vår tidigare kartläggning 2015 svarade 48 kommuner på enkäten. Resultatet av denna kartläggning användes flitigt och bidrog till ökad samverkan i länet. Denna gången har vi gjort det ännu lättare för er att kryssa i de system ni har eftersom upp till 10 personer per kommun kan hjälpas åt. Vid lansering i Mars kommer det att finnas många funktioner för att underlätta samverkan. Mer information om detta finns att läsa på Dela Digitaltlänk till annan webbplats

Ett mail med information och instruktioner om hur ni börjar mata in system har skickats ut till er kommun. Om ni saknar detta eller vill veta mer är ni varmt välkomna att kontakta mig.

 

Vänliga hälsningar

Johan Kjernald

johan.kjernald@goteborgsregionen.se

0733-615685

systemkartekartcan

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084