VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

VästKom satsar på digitalisering

VästKoms styrelse beslutade på tisdagen den 16 oktober att göra en satsning på digitaliseringsområdet under 2019-2020.

Satsningen går under beteckningen Kraftsamling VGR, vilket innebär att kommunerna kraftsamlar sig i utvecklingsarbetet tillsammans med VGR.

Satsningen innebär att VästKom rekryterar specialistkompetenser för att för kommunernas räkning kunna delta i och driva den nödvändiga digitala transformationen inom vård och omsorg.

För detta behöver ytterligare resurser rekryteras till kommunalförbunden i syfte att stödja kommunerna i förankring och att driva samverkansfrågor med VGR på såväl lokal, delregional som regional nivå samt i någon mån också på nationell nivå.

Satsningen finansieras genom användning av upparbetat överskott som kommunerna avsatt för länsgemensamt arbete med verksamhetsutveckling med stöd av IT (den så kallade sexkronan).

KONTAKT

Karl Fors
Länssamordnare Västkom

Telefon: 072-566 30 70
e-post: karl.fors@vastkom.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084