VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

PRESSMEDDELANDE: VGR har valt leverantör av vårdens nya IT-stöd

Västra Götalandsregionen (VGR) har nu valt leverantör av det kärnsystem som blir grunden i ett helt nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården. Valet föll på Cerner Sverige AB och deras lösning Millennium.

VGR har genomfört upphandlingen i samverkan med samtliga 49 kommuner i Västra Götaland. I det uppdraget har VästKom varit den samordnade aktören för kommunernas räkning. Samtliga kommuner har tecknat sig för optioner, vilket innebär att systemet också kan komma att användas i den kommunal hälso- och sjukvården, där även elevhälsa ingår. Genom detta blir det enklare att dela information mellan hälso- och sjukvården i VGR och kommunerna.

- Det är fantastiskt positivt att länets kommuner, tillsammans med VGR möjliggör en gemensam och modern informationshantering inom hälso- och sjukvården. Kommunerna ser fram emot smidigare övergångar mellan huvudmännen, vilket kommer förbättra arbetsförhållanden och vara till gagn för våra invånare, säger Thomas Jungbeck, direktör för VästKom, som samordnar kommunernas medverkan i upphandlingen.

Det nya kärnsystemet ska ersätta en rad av vårdens nuvarande IT-system och bidra till att skapa en ny, modern och gemensam vårdinformationsmiljö som ska göra det enklare för alla aktörer inom hälso- och sjukvården att samverka. Efter en noggrann upphandlingsprocess har regionstyrelsen nu fattat det formella tilldelningsbeslutet.

Cerner Millennium motsvarade bäst VGR:s krav

Cerner Sverige AB ingår i en av världens största koncerner inom IT-system för hälso- och sjukvården - Cerner Corporation med säte i USA. Deras lösning Millennium används idag av mer än 25 000 vårdenheter varav 5 700 sjukhus.

Att valet föll på just Cerner Sverige AB beror på att deras lösning har det bästa förhållandet mellan kvalitet och pris utifrån VGR:s upphandlingskriterier. Lösningens funktionalitet och företagets erfarenhet av implementering och samverkan i stora komplexa sjukvårdsorganisationer var de kriterier som vägde tyngst. Beslutet om val av leverantör kan överklagas till och med den 8 oktober. Först därefter kan kontrakt skrivas.

Pressmeddelandet i sin helhet hittar du här.PDF

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084