VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Självständighet inom morgondagens välfärd

SKL:s Beställargrupp välfärdsteknologi behöver hjälp att hitta invånare/ brukare/ personal (undersköterskor/ sjuksköterskor/ handläggare etc.) som har möjlighet att delta i en Workshop.

Dessa personer är viktiga deltagare för att bidra med kunskap kopplat till behov och självständighet. Workshopen kommer att genomföras 6-7 mars i syfte att fånga behov inför en planerad innovationsupphandling. RISE leder workshopen där även forskare, företag, kommunrepresentanter och invånare/ brukare/ personal/ användare deltar under två dagar.

Har ni frågor kontakta anna-maria.andersson@skelleftea.se.
Telefon 070-6232414

Mer information .

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084