VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Nu finns en avsiktsförklaring mellan 3R/FVM och 108K

En avsiktsförklaring har tecknats mellan Sveriges tre stora regioners samarbetsprojekt kring framtidens vårdinformationsmiljö, 3R/FVM, och kommunernas formation 108K.

Framtidens vårdinformationsmiljö också kallad 3R/FVM är ett samarbetsprojekt mellan landets tre stora landsting/regioner: Stockholms Läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Dessa har beslutat att samarbeta kring framtidens vårdinformationsmiljö i programmet 3R/FVM.

De tre regionernas 108 kommuner har på sitt håll genom sina kommunförbund under 2015 formerat sig i ett gemensamt program kallat 108K. Förankringsarbetet pågår på alla nivåer och en struktur för styrning är etablerad. 108K är en jämbördig part i samarbetet med 3RFVM bland annat genom representation i den centrala styrgruppen för 3RFVM.

Nu har en avtalsförklaring tecknats mellan 3R/FVM och 108K som gäller under perioden januari 2016-december 2017.

Avsiktsförklaring

  • De tre regionala kommunförbunden inom 108K tilldelas var sin plats i den centrala styrgruppen för 3RFVM.
  • 108K deltar med egna resurser i den gemensamma projektledningens arbete och företräder där komm unperspektivet.
  • De tre kommunförbunden samordnar representationen i gemensamma arbetsgrupper i en omfattning som kommer att definieras i samråd och beslutas i styrgruppen.

 

  1. Läs hela avsiktsförklaringen härPDF
KONTAKT

Karl Fors
Länssamordnare Västkom

Telefon: 072-566 30 70
e-post: karl.fors@vastkom.se

KONTAKT

Thomas Jungbeck
Direktör Västkom

Telefon: 072-707 45 50  
e-post: thomas.jungbeck@vastkom.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från Västkoms hemsida, eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084