VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Nyhetsarkiv
eSamhället & Digitalisering

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring eSamhället & Digitaliseringen.

 

Nyheter
 • 2017-06-28
  Karl Fors, Länssamordnare, VästKom Halvtid 2017
  I semestertid går kommunal verksamhet in i ett annat läge. Viss verksamhet kraftsamlar för att lösa sin service och åtagande även under sommaren. Annan verksamhet får en efterlängtad semester. För många politiker och tjänstemän blir det några veckors stopp i beslutsprocesserna. Här följer ett antal aktiviteter som genomförts och planeras under 2017/2018. Ett nuläge av det regionala digitaliseringsarbetet.
 • 2017-06-19
  Digital Agenda i Västra Götaland 9 miljoner för informationssäkerhet
  Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd beslutade under fredagen att avsätta 9 miljoner kronor för kommunernas informationssäkerhetsarbete. Ett informationssäkerhetsprogram kommer tas fram under hösten av Digitaliseringsrådet. Digitaliseringsrådet arbetar med genomförandet av den Digitala Agendan i Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På VästKoms fullsatta (cirka 180 deltagande) informationsdag om dataskyddsförordningen som hålls den 30 augusti kommer information att ges om informationssäkerhetsprogrammet.
 • 2017-06-01
  VästKom medarrangör till Offentliga rummet 2018
  Idag offentliggörs att Västra Götalandsregionen, VästKom och Göteborgs Stad åtar sig värdskapet för år 2018 års Offentliga rummet. Offentliga rummet är Sveriges största konferens om verksamhetsutveckling och digitalisering av svensk offentlig sektor.Tillsammans för en smartare välfärd!Ta med en kollega och en chef så ses vi!
 • 2017-06-01
  Rekommendation till kommunerna - Inera AB
  VästKoms styrelse rekommenderar kommunerna i Västra Götaland att se positivt på erbjudandet från SKL om förvärv av aktier i Inera AB och besluta i enlighet med SKL:s underlag.

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084