VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Nyhetsarkiv
eSamhället & Digitalisering

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring eSamhället & Digitaliseringen.

 

Nyheter
 • 2017-03-31
  Deltagare till team i FVM-upphandling sökes
  I upphandlingen av kärnssystem inom framtidens vårdinformationsmiljö finns möjlighet att delta på olika sätt.
  • Vi har samlat en kontaktlista till varje kommun. För mer formella förfrågningar
  • För specifika inbjudningar går vi genom de etablerade nätverk som respektive kommunalförbund håller i
  • Via hemsidan kommer vi att efterfråga och informera mer generellt. I den mån vi kan, utifrån upphandlingssekretessen
  Samtliga kommuner i länet har möjlighet att nyttja option för informationsdelning (inklusive SAMSA och SIP) samt att 34 kommuner för elevhälsoområdet. Detta gör att vi behöver rekrytera flera personer för dessa områden.
 • 2017-03-30
  Handlingsplan för Digitalisering
  På hemsidan kan styrande dokument för den regionala digitaliseringsatsningen nås. Aktuellt är framförallt den nyligen beslutade handlingsplanen för 2017 samt måluppfyllelse 2016.
 • 2017-03-24
  Alla kommuner i länet deltar i gemensam upphandling
  Idag har Västra Götalandsregionen gått ut i upphandling för framtidens vårdinformationsmiljö. Deltagande i denna är länets samtliga 49 kommuner.Deltagandet ser ut enligt följande:Kommunal HSL-dokumentation
  25 kommuner deltar.
  Elevhälsa
  34 kommuner deltar.
  Informationsöverföring/informationsdelning mellan huvudmän
  Inklusive SIP/SAMSA/SVPL
  49 kommuner deltar.
  Analys
  Kommunerna är i huvudsak nöjda med sitt nuvarande vård och omsorgssystem. Att man trots detta är lyhörd för kommande möjligheter är positivt!
  Genom möjlighet till option för elevhälsa har behovet inom området klargjorts. 70% av kommunerna har ett intresse av att få ett erbjudande i frågan. Detta är en mycket positiv möjlighet som sätter våra barn och unga i centrum och ger möjlighet till att reducera våra medarbetares dubbeldokumentation!Genom möjlighet till option för informationsöverföring/informationsdelning där SAMSA/SIP ingår tillsammans med andra framtida möjligheter har vi fått med oss alla kommunerna i länet. Nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta och utveckla arbetet för kommunerna i FVM. Nu kan vi faktiskt sikta på det som beskrivs: FRAMTIDENS VÅRDINFORMATIONSSMILJÖ.Att kommunerna haft möjlighet att tacka Ja till deltagande, trots den korta tid som gavs för beredning av frågan, är mycket glädjande MvhKarl ForsLänssamordnare VästKom 
 • 2017-03-08
  Västra Götalandsregionen VGR startar om upphandling för framtidens vårdinformationsmiljö - FVM
  Den pågående upphandlingen av ett nytt kärnsystem i programmet framtidens vårdinformationsmiljö har avbrutits och en ny ansökningsinbjudan kommer att tas fram och skickas ut. Anledningen är på grund av bristande konkurrens. Detta innebär att den fullmakt som undertecknats av de 21 deltagande kommuner har upphört att gälla.Alla 49 kommuner kommer erbjudas att skriva på ny fullmakt till option. Information och erbjudande kommer skickas ut till kommunerna inom kort.Tidsplanen avses inte ändras. Detta kan innebära att kommunerna kommer få väldigt kort om tid för att hantera erbjudandet.Pressmeddelande från Västra Götalandsregionen: http://news.cision.com/se/vastra-gotalandsregionen/r/for-fa-tillfredsstallande-ansokningar-i-upphandling-gallande-framtidens-vardinformationsmiljo,c2207112länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084