VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Nyhetsarkiv
eSamhället & Digitalisering

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring eSamhället & Digitaliseringen.

 

Nyheter
 • 2016-06-30
  Bra mat och hälsa med hjälp av
  Matglad – en matlagningsapp

  Måltiderna är centrala i de flesta människors liv och kan ge en fantastisk tillfredsställelse och livskvalitet. Men det förutsätter att man har kunskapen att nyttja måltidssituationen fullt ut som man gör när man tillsammans (brukare och personal) planerar, handlar och lagar maten.
 • 2016-06-30
  Samordnad vård- och omsorgsplanering på distans
  - Hur går det?

  I samverkans tecken samlade Västra Götalandsregionen, länets kommuner och Högskolan Väst drygt 60 deltagare till en konferensdag om införande av Skype-möte som mötesform vid samordnad vård- och omsorgsplanering.
 • 2016-06-29
  Utbildning - Rehabilitering med teknikens utmaningar och möjligheter
  Rehabilitering är på väg mot nya områden, det traditionella inom arbetsterapi och fysioterapi utmanas av teknikens möjligheter. Det innebär att yrkesrollerna förändras och ny kompetens behövs, men också att tänka till och använda befintlig kompetens på rätt sätt.
 • 2016-06-21
  Dags för utbildningar i SAMSA, IT-tjänsten som ersätter KLARA SVPL
  Införandeprojektet av den webbaserade IT-tjänsten SAMSA rullar på enligt tidplan med planering av höstens utbildningar och det är av största vikt att varje verksamhet också tar sitt ansvar för att under hösten skapa förutsättningar för utbildning av användare.
 • 2016-06-03
  Pilotkommuner sökes till DELA DIGITALT
  Just nu pågår ett nationellt projekt där Johan Kjernald (eSamordnare på GR) är delansvarig för att ta fram en digital samverkansplattform tillsammans med SKL. Samverkansplattformen heter DELA DIGITALT och kommer att lanseras till hösten.

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084