VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Nyhetsarkiv
eSamhället & Digitalisering

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring eSamhället & Digitaliseringen.

 

Nyheter
 • 2016-05-17
  Ny rapport från VästKom kartlägger mobila lösningar för socialtjänsten och hemsjukvården
  Vilka mobila lösningar integrerade med kommunernas verksamhetssystem finns på marknaden och hur ser funktionaliteten ut? De frågorna besvaras i ny rapport från VästKom.
 • 2016-05-16
  Är du Boråsregionens nya samordnare för eSamhällesfrågor?
  Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund söker ny medarbetare, samordnare för eSamordning inom området offentlig IT- och verksamhetsutveckling.
 • 2016-05-13
  NY - http://nyphotographic.com/ Översyn av HSA-policy och test inför certifikatsbyte
  En översyn av HSA-policy görs där alla anslutna organisationer har möjlighet att komma med synpunkter och inspel för att regelverket ska kännas relevant och rimligt för alla. Uppdaterat regelverk kommer därefter ligga till grund för nya mallar för HSA policy tillämpning (HPT) som alla anslutna organisationer kommer behöva fylla i då ny policy antagits och mallar tagits fram enligt tidplan till den 1 november 2016. Ny HSA-policy börjar gälla från årsskiftet 2016/2017.
  HSA byter certifikat 19 maj och alla anslutna organisationer behöver därför verifiera att anrop fungerar med det nya certifikatet. Detta gäller även de som enbart använder sig av HSA Admin.
   
 • 2016-05-12
  Boknings- och bidragssystem för kommuner
  Över 130 kommuner har anmält intresse att delta i upphandlingsprojektet av boknings- och bidragssystemet. I Västra Götaland har 20 kommuner anmält intresse. Anmäl dig senast sista maj.
 • 2016-05-09
  Några platser kvar till konferensen om identitet och behörighet
  Välkommen till en konstnadsfri konferens där du får ta del av flera intressanta erfarenheter kring bland annat signering, krypterad e-post, SITHS-kortutgivning och regional identitetsfederation.

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084