VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Nyhetsarkiv
eSamhället & Digitalisering

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring eSamhället & Digitaliseringen.

 

Nyheter
  • 2016-01-13
    Avslutningskonferens
    projekt KLISTER - kommunifierat metodstöd för GAP-analys

    Välkommen till projektet KLISTERs avslutningskonferens. Under dagen presenteras projektets resultat och de erfarenheter som projektet gjort under framtagande och pilottest av metod för GAP-analys av informationssäkerhet i kommunal verksamhet. Projektet men också få tips på hur du genomför en GAP-analys på bästa sätt i din verksamhet.

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084