VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Nyhetsarkiv
eSamhället & Digitalisering

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring eSamhället & Digitaliseringen.

 

Nyheter
 • 2015-08-28
  Tre nya utbildningar på gång!
  Vill du veta mer om eLegitimation eller Gemensam Informationsstruktur inom vård- och omsorg? Nu anordar vi två konferensdagar i oktober som du kan anmäla dig till. Är du intresserad av informationssäkerhet? Boka då 20 oktober preliminärt för då kommer Jeanna Thorslund från SKL.
 • 2015-08-20
  Välkomna till en inspirationsdag i ämnet Continua och vikten av standards
  Invånarna kan bli mera delaktiga i sin vård och omsorg.
  En för alla parter gemensam infrastruktur baserad på gemensamma standards kan vara en viktig förutsättning för att underlätta utvecklingen av nya tjänster och arbetssätt.

 • 2015-08-19
  Resultat från e-arkivutbildningar

  I Juni månad genomfördes tre utbildningsdagar med fokus på dokumenthantering och e-arkiv. Intresset för dessa utbildningar var högt.Vi har nu sammanställt den återkoppling som vi fått genom utvärderingar efter varje tillfälle. Överlag har deltagarna varit mycket positiva till utbildningarna med ett innehåll som väl motsvarade förväntningarna.Dokumentation från dagarna hittar du på följande länk
 • 2015-08-10
  Hur effektiva är dina processer? Dela processkartor med andra.
  Under våren och försommaren genomfördes utbildningar i dels "Praktisk processhantering" och dels "E-arkiv från grunden". Vid dessa tillfällen framkom behovet av att kunna dela processkartor med varandra.

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084