VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Nyhetsarkiv
eSamhället & Digitalisering

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring eSamhället & Digitaliseringen.

 

Nyheter
  • 2015-02-06
    Länets eHälsosamordnarne Lyckade spridningskonferenser kring eHälsa
    Vi har nu genomfört två lyckade spridningskonferenser kring eHälsa i Göteborg och Skövde. Totalt närvarade cirka 200 personer. Konferenserna genomsyrades av ett öppet klimat där både goda erfarenheter, men också utmaningar och motgångar diskuterades.

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084