VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Nyhetsarkiv
eSamhället & Digitalisering

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter kring eSamhället & Digitaliseringen.

 

Nyheter
 • 2014-04-30
  Pris för årets "IT-person 2014"

  KommITS, en mötesplats för kommunala IT-frågor delade under kvällen den 29 april ut priset ”Årets IT-person 2014”. Priset gick till Joakim Svärdström, nuvarande regionutvecklingschef på Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund samt tidigare länssamordnare på VästKom med följande motivering.
 • 2014-04-25
  E-arkiv - Så gör du! E-Arkiv - erfarenhets- och inspirationsdag
  Den 3 Juni bjuder VästKom och GR i samverkan in till en högaktuell erfarenhets- och inspirationsdag om eArkiv!
 • 2014-04-22
  Tillgång till Internet för medarbetare, elever och privatpersoner

  I VästKoms arbete med åtkomst av digitala resurser mellan kommuner och region har ett antal olika alternativ beaktats. Denna information kan ses som en nulägesbild som beskriver de möjligheter som kommunen kan ge medarbetare, elever och privatpersoner.Omvärldsbild öppen tillgång till Internet
  • SKL beskrev under hösten 2013 hur kommuner kan erbjuda gratis Internet i sina lokaler. Detta klargör att Internet får förmedlas till besökare, osv. Ett antal kommuner i Sverige är redan på gång/klara med att förse sina invånare med öppet Internet. Bland dessa finns exempelvis Borås stad samt Trollhättans stad

  • VGR har tagit beslut i regionfullmäktige att erbjuda öppet Internet för besökande i sina lokaler

  • Väljer fler kommuner att tillhandahålla öppet Internet finns en vinst i att samverka genom att det öppna Internet som erbjuds har samma SSID, d.v.s. namn. Detta medför att besökaren ansluts automatiskt när en dator/telefon/läsplatta upptäcker ett sådant öppet Internet, oavsett om det är i olika kommuner. Ett exempel på gemensamt SSID är "Internet_VG"
  Tillgång till Internet och resurser för utbildning Det finns ett internationellt samarbete mellan utbildningsorganisationer där varje organisation ansvarar för sina egna användares rätt att logga in och få tillgång till Internet. Genom att organisationerna sedan kopplat sig samman så kan respektive organisations användare använda varandras nät, på olika platser. Denna samarbetslösning kallas för Eduroam och är en så kallad federation.För närvarande kan enbart organisationer relaterade till utbildning medverka i Eduroam.Fördelen med att vara med i Eduroam är att användaren (som då har en anknytning till utbildningssektorn), kan nå Internet och eventuellt interna resurser, från alla Eduroamplatser i världen. Eduroam har tidigare bara funnits tillgängligt för universitet och högskolor, men finns nu även för grund- och gymnasieskolor exempelvis som en del inom Skolfederation.Via http://www.eduroam.se/länk till annan webbplats ges mer information om vilka platser som förmedlar eduroam-nätet. Exempel på platser är: Högskolor, tågstationer, mm.Möjligheter och konsekvenser Ett utbyggt öppet Internet i offentliga organisationer medger Internetåtkomst för både privatpersoner och medarbetare. Detta kan ge en förenklad arbetssituation för medarbetarna och är en samhällsservice till privatpersoner.Eduroam tillåter dessutom att gäster, vars hemorganisation är med i Eduroam, kan få access till Internet även där man eventuellt inte vill ha ett helt öppet Internet. Exempelvis i verksamheter som kan anses kräva högre grad av loggning, såsom skolor. 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Telefon: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Org Nr: 858501-2084