VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.

 

Nyheter
 • 2017-11-30
  Bygg sträckan Göteborg-Borås nu - film & gemensamt remissvar
  Sträckan Göteborg - Borås Västra Götalandsregionen har tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och övriga kommunalförbund i Västra Götaland skickat ett gemensamt remissvar till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. I remissvaret framhålls en statlig investering som den i särklass viktigaste: ny järn...
 • 2017-11-23
  VästKoms styrelse: om naturbruksutbildningar, munhälsa, samverkan vid utskrivning m.m.
  VästKoms styrelse sammanträdde den 14 november och fattade beslut bland annat angående naturbruksutbildningar, nödvändig tandvård, samverkan vid utskrivning från slutenvård, handlingsplan för psykisk hälsa samt verksamhetsplan och budget för 2018.
 • 2017-11-20
  SAMSA IT-tjänst uppkopplad mot Vårdval
  Uppkoppling mot vårdvalet sker nu automatisk i samband med att nytt
  ärende skapas.Listad vårdcentral visas som primärvårdspart.

 • 2017-11-16
  Problem med SAMSA IT-tjänst löst
  Felet relaterat till inloggningsruta i SAMSA.
 • 2017-11-16
  Omstart av servern SAMSA IT-tjänst klar.
  Omstarten av servern är klar. Problemet med färgvisning i ärendeöversikten
  bör nu vara åtgärdad.
  Ytterligare åtgärder förväntas behöva göras under dagen.

 • 2017-11-16
  Omstart av server
  Omstart av servern beräknas göra 09:00 och användarna kommer loggas ur systemet.
  Denna åtgärd förväntas avhjälpa problemet med felaktig visning av ärendeöversikten. Förmodat ytterligare åtgärder för att åtgärda ytterligare problem.
   
 • 2017-11-16
  Fortsatt problem i SAMSA
  Felsökning fortsätter idag. Även problem med färgspelet har inrapporterats. Fortsätt att felanmäla till supporten. Återkommer med info.
 • 2017-11-15
  Problem efter uppgradering i SAMSA
  Efter uppgraderingen av SAMSA tisdag kväll har problem uppstått för vissa användare.
  De har loggats ut ur systemet, till synes utan anledning. Felsökning pågår.
   
 • 2017-11-14
  SAMSA åter i drift
  Det planerade driftsstoppet av SAMSA är nu klart och användarna har nu
  åtkomst till IT-tjänsten
   Leveransen av funktion för ”Uppkoppling mot vårdvalet” har inte kunnat genomföras.
  Förväntas att kunna levereras under slutet av vecka 46. Kräver inget nytt stopp i systemet.

 • 2017-11-10
  Statistik Oktober 2017
  Nu finns statistik för distansmöten genomförda i oktober månad publicerade.
 • 2017-11-01
  Planerat driftsstopp av SAMSA
  Tisdag 14 nov kl. 16:00 startar en uppgradering av SAMSA.

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084