VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.

 

Nyheter
 • 2017-02-28
  Vägledande patientfall blir startskottet för implementeringen av nya  Hälso- och sjukvårdsavtalet
  Vägledande patientfall för stöd i den praktiska tillämpningen av Hälso- och sjukvårdsavtalet. Snart har vi ett nytt Hälso- och sjukvårdsavtal beslutat i Västra
  Götaland. Den 31 januari 2017 tog regionfullmäktige det slutliga beslutet för Västra Götalandsregionens del och under mars månad väntas de flesta av länets 49 kommunfullmäktige göra det samma.

 • 2017-02-13
  Frågor och svar om HSA
  Information till er som är HSA-ansvariga. I och med att en ny policy trätt i kraft måste anslutna organisationer fylla i nya HSA-Policytillämpningar (HPT) och lämna in senast den 28 februari. I samband med detta har några frågor uppstått. Här kommer några svar.
 • 2017-02-06
  Digitaliseringen - den enskilt starkaste förändringsfaktorn fram till 2025
  Vad görs nationellt, vad gör vi i Västra Götaland? Vad behöver vi göra tillsammans? VästKom och Västra Götalandsregionen satte fokus på digitaliseringen när både digitaliseringskomissionen och SKL bjöds in för en dialog- och informationsdag i Göteborg.
 • 2017-02-06
  SKL webbsänder från nätverk om psykisk hälsa
  Tisdag den 7 februari hålls en nationell nätverksträff för länens kontaktpersoner i arbetet med överenskommelsen om Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017 .
 • 2017-02-01
  Hälso- och sjukvårdsavtalet beslutat i regionfullmäktige
  Sista steget i beslutsprocessen för Västra Götalandsregionens del är
  taget. Regionfullmäktige ställde sig den 31 januari 2017 bakom förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland 2017-2020. Vidare kvarstår beslut i länets samtliga 49 kommunfullmäktige innan avtalsstart den 1 april 201...

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084