VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

MENY

Kartläggning 2015

Hjälp att använda resultatet Kontakta din e-samordnare 

INLOGGNING FÖR ATT SE RESULTAT
KONTAKTUPPGIFTER

Välj kommun/kommuner. (Om du svarar för flera kommuner bockar du för samtliga). * (obligatorisk)
Multiple selection


BAS OCH VERKSAMHETSSYTEM.
Bocka för de system som finns inom respektive verksamhet. Bocka i "Annat" om något eller några system saknas.
OBS!!! DU KAN SKIRIVA FLERA SYSTEM I TEXTRUTAN "ANNAT"
BARN OCH UTBILDNING * (obligatorisk)
Multiple selection

VÅRD OCH OMSORG (SOCIALTJÄNST OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRD) * (obligatorisk)
Multiple selection Finns det enskilda appar/applikationer till mobiltelefoner och surfplattor som ger tillgång till system inom vård och omsorg? * (obligatorisk)MILJÖ OCH SAMHÄLLSPLANERING * (obligatorisk)
Multiple selectionKULTUR OCH FRITID * (obligatorisk)
Multiple selection

TEKNISK VERKSAMHET * (obligatorisk)
Multiple selection

NÄMND- OCH KANSLIADMINISTRATION * (obligatorisk)
Multiple selection

EKONOMI SAMT BESLUTSTÖD * (obligatorisk)
Multiple selection
PERSONALADMINISTRATION * (obligatorisk)
Multiple selection

KONTORSAPPLIKATIONER OCH WEBBPUBLICERINGSVERKTYG * (obligatorisk)
Multiple selection
TELEFONI, HÄNVISNING OCH KOMMUNIKATION * (obligatorisk)
Multiple selectionMDM-VERKTYG (MOBILE DEVICE MANAGEMENT) FÖR MOBILER OCH LÄSPLATTOR etc. * (obligatorisk)
Multiple selection


DISTANSMÖTEN * (obligatorisk)
Multiple selectionHar din kommun tagit ett övergripande beslut om när man bör använda distansmöte? * (obligatorisk)
Multiple selection
BASSYSTEM FÖR TEKNIK/INFRASTRUKTUR * (obligatorisk)
Multiple selection


E-SAMHÄLLET
E-samhället förutsätter verksamhetsutveckling med stöd av IT. Detta kan med fördel genomföras i samverkan. Genom Västkom genomförs redan idag flera insatser för att öka samverkan som till exempel genom e-hälsa, e-arkiv, säkerhet. Men vi kan bli bättre. Genom att inventera nuläget inom e-förvaltningsområdet och det fortsatta e-hälsoområdet skapas förutsättningar för att fler kommuner ges möjlighet att utveckla sina verksamheter.
E-TJÄNSTER
Hur arbetar ni med införandet av eTjänster?  * (obligatorisk)
Multiple selection


Vilket/vilka system används som eTjänsteplattform? OBS!!! Du kan skriva flera system i textrutan "Annat". * (obligatorisk)
Multiple selection
Har din kommun integation mellan er e-tjänsteplattform och något verksamhetssystem? * (obligatorisk)
Multiple selection


Prioriterade e-tjänster. Erbjuder din kommun någon av följande e-tjänster? * (obligatorisk)
Multiple selection


KOMMUN-APP
Har din kommun en kommun-App * (obligatorisk)
KOMMUN-APP
E-FÖRVALTNING
Hur arbetar din kommun med e-blomlådan (senaste version 2014) * (obligatorisk)
Multiple selection
E-ARKIV
Har din kommun för avsikt att avsätta resurser för e-arkiv under 2016 * (obligatorisk)
Multiple selection
Har ni eller planerar ni att införa eArkiv/digitala arkiv?  * (obligatorisk)
Multiple selectionOm ni har eller planerar införa eArkiv, har ni då eArkiv som produkt genom
Multiple selection


Om ni har eller planerar införa eArkiv, har ni då eArkiv som tjänst genom
Multiple selectionÖPPNA DATA
Har din kommun publicerat öppna data enligt PSI-direktivet * (obligatorisk)
Multiple selection

Har din kommun utsett en ansvarig för arbetet med öppna data * (obligatorisk)
Multiple selectionSYSTEMINTEGRATION
Systemintegration är ett begrepp inom Informationsteknologi. Begreppet innebär att flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans. För att detta ska fungera skapas en applikation som jobbar mot systemens olika gränssnitt. Då kan systemen skicka information till varandra automatiskt utan att behöva ha en person som sitter och manuellt matar in denna information.
Har din kommun riktlinjer för systemintegration? * (obligatorisk)
Multiple selectionSSBTEK
SSBTEK står för sammansatt bastjänst ekonomisk bistånd. Genom tjänsten kan handläggare inom socialtjänstens verksamhetsområde ekonomiskt bistånd få utlämnat information från a-kassorna, Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Tjänsten kan nås via direktintegration till verksamhetssystemet eller via Multifrågan som tagits fram av Sambruk.
Användning av SSBTEK eller Multifrågan * (obligatorisk)

MINA MEDDELANDEN
Är din kommun ansluten till nationella Mina meddelanden * (obligatorisk)
Multiple selection
ANSLUTNING TILL HSA
Har ni fullständig (automatiserad) uppdatering av HSA-katalogen? * (obligatorisk)
Multiple selection

KRAVSPECIFIKATION OCH UPPHANDLING
Finns intresse inom kommunen att ta fram gemensamma kravspecifikationer och även upphandla system med någon annan kommun?  * (obligatorisk)
KRAVSPECIFIKATION OCH UPPHANDLING


Har ni under det senaste året tagit fram en kravspecifikation? * (obligatorisk)ÖVRIGT


FRÅGOR


MEDIAPOOLEN

Samtliga kommuner i Västkom är delägare i Mediapoolen och har tillgång till digitala tjänster via http://www.mediapoolen.se/länk till annan webbplats

Ladda ner informationPDF

Besöksadress:
Anders Personsgatan 8, Göteborg

Postadress:
Box 5073, 402 22 Göteborg

Telefon: 072-707 45 50

Org Nr: 858501-2084